"Vorige week hebben alle bewoners van Rembrandtpark en Componistenkwartier van Team Duurzaam RemCom
een brief ontvangen, die wij graag ook langs deze weg onder uw aandacht brengen.”
Klik hier … voor de brief.