Hierbij treft u de onderwerpen aan van de burendag op 23 september.

Onderstaand zijn onderwerpen die door u zijn aangedragen.

Duurzaamheid:

   

1.

Zonnepanelen gemeenschappelijk voor de wijk(en); subsidie mogelijk ?

2.

Gemeente erop aanspraken als ze duurzaam willen zijn ? Mogelijk ?

3.

Geluidschermen langs de A1 (nabij Borgronden)?

4.

telecomfaciliteiten - slechte bereikbaarheid GSM - hotspot - WIFI - internet snelheid

5.

glasvezel

6.

Borgronden verloop en verkeerstructuur; vanuit dit bestuur Remcom structuur

 

 

Sociale cohesie:

   

1.

busje van Versa (Ceintuurbaan) rijdt belangstellenden tegen betaling naar allerlei activiteiten - boekje is beschikbaar ! - bekend maken via ons ?

2.

bewaking van beperking brievenbussen door Post.NL

3.

Bij containerstort van flessen, PMD e.d. schoonhouden van afval in directe omgeving bijv bij Koningshoek

4.

Geen bushalte temidden waar vele oudere mensen wonen, (Bosch van Bredius/Koningshoek/ Beukenrode/Zandzee etc)

5.

Bewoners Koningshoek hebben geen busverbinding meer naar diverse activiteiten zoals apotheek, tandarts, huisarts, ziekenhuis, winkels etc etc.

6.

Suggestie: kleine busjes met vrijwilligers desnoods op afroep ! (Burgemeester is ermede bekend met dit fenomeen in zijn vorige gemeente!!)

7.

Golfen op de Goyer met korting voor de aangeslotenen van Remcom

 

 

Buddies gevraagd en het aanbod:

   

1.

klusjes huis en tuin

2.

autorijden

3.

boodschappen

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

namen zijn bekend bij onze secretaris

   

 

Veilige wijk

   

1.

Verkeersdrempels naar Zwitsers voor beeld (??) a. Een aantal kleine bo(a)llen, uitermate effectief, heel goedkoop b. Als er een kind werd aangereden heeft iedereen spijt

2.

Ventweg A'foortsestraatweg bij garage t/m jongerenflat aandacht voor te hard rijden - nauwelijks ruimte - uitgang voor fietsers

3.

Suggestie: Godelindeschool gaat verdubbelen - brug of tunnel voor de veiligheid vande fietsende jeugd !

4.

Aanpassing veiligheid pad Chopinlaan naar de P ri A'foortsestraatweg

 

 

 

Groen:

   

1.

Vijver - Schoonderbeeklaan zou A-status hebben ! Wat betekent dat ?

2.

Begroeiing langs de vijver wordt weggehaald door Tomin groep; dit moet gestopt worden !?

3.

Ellen Rijks heeft ooit een beplantingsplan voor de Schoonderbeekvijver gemaakt; is nog beschikbar en ligt bij mw van Lennep. Nog voorleggen aan de Gemeente ?

4.

Meertje van Vlek / Jan Jurissen plantsoen tennaamstelling toevoegen.

5.

Fontein op Meertje van Vlek veel positieve reacties !

6.

Foto's beschikbaar bij Wim Jurissen (aangesloten lid)  leuk voor onze website !

7.

Aandacht gevraagd voor groenonderhoud op de Beethovenlaan EN graag bomen plaatsen op de Beethovenlaan

8.

Aandacht gevraagd voor groenonderhoud Dirk Tersteeglaan

9.

Aandacht gevraagd voor speeltuinonderhoud op de Dr A. Vd Horstlaan en Dirk Tersteeglaan

10.

Bij Residence Van Gogh (einde Jan ter Gouwweg) Varens definitief verwijderen ofwel de gemeentelijke bordes zuiveren !

11.

Knotwilligen bij sloten zijn aan de beurt om  gekortwiekt te worden ! Toezegging Gemeente zit in voorjaar 2018 in de planning !

12.

Vijver Schoonderbeek stroomt niet door ! Wat is er aan de hand? Verstopping of rioleringskwestie ?

13.

In het Meertje van Vlek uitzet van vis o.a. Karpers zodat deze op ecologische wijze het water helder kunnen maken !