RemCom

hét buurtplaform voor het Rembrandtpark & het Componistenkwartier


.

Toegevoegd aan het menu is het project Duurzaam RemCom

 


 

WIJKSCHOUW

Beste Buurtgenoten,
Zoals ieder jaar houden wij ook dit najaar weer onze wijkschouw.  Hierbij stellen wij u in de gelegenheid al uw ideeën, op- en aanmerkingen aangaande  infrastructuur en/of groen bij ons te melden op
info@remcom.nl. 
De schouw wordt gehouden op 5 november van 14.30 tot 16.30 uur.
U kunt hier ook zelf bij aanwezig zijn. Details worden ook op de gemeentepagina in het Naarden Nieuws gepubliceerd.
Hebt u echter een acuut probleem in uw omgeving dan kunt u dat doorgeven aan de Gemeente op de gemeente website
www.gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente  onder het desbetreffende kopje. Dit wordt dan als dat nodig is met voorrang aangepakt.

 


 

 

Concept notulen ALV 28 mei 2018

Onder de tab Bestuur /Notulen treft u de concept notulen aan van de ALV van 28 mei 2018. Lees meer...…..klik hier


                                                         Wees inbrekers en stap voor!

In de vakantieperiode is een oude inbrekerstruc is weer in zwang!

Hoe gaat dat in z’n werk?

Uw huis wordt in de gaten gehouden, het zgn afleggen. Kijken of er beweging is gedurende de dag en avond.

Zij leggen iets voor de deur en als dat de volgende dag er nog ligt is de kans groot dat u langere tijd weg bent.

Ook een bloempot oid voor de deur zetten kan een goed ijkpunt zijn voor de inbreker.

Advies:

-         Zorg dat er regelmatig gecheckt wordt op dit soort acties.

-         Uw brievenbus laten legen.

-         In huis dmv tijdschakelaars lichten aan/uit.

Voor de mensen in de straat: als u mensen treft die zich bijzonder of verdacht gedragen, bel 112 en geef plaats en het signalement door.

De inbreker moet weten dat wij alert zijn in onze buurt

 


 

 

21 juni 17.30

Feestelijke ingebruikname van de fontein in het Meertje van Vlek/ Jan Jurissenplantsoen.

verslag van NH TV

 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/226764/Fontein-na-vijftig-jaar-terug-na-initiatief-Naardenezen

 


 

 

Informatieavond Verkeers Project BORgronden.

Datum: 14 juni 2018

Locatie: Gemeentehuis Bussum, Brinklaan 35

Aanvang: 20.00 uur

Agenda: meer ........

 


 

Tijdens de ALV van 28 mei jl, zijn de notulen van de ALV van 15 mei 2017 goedgekeurd. Onder het kopje Notulen Algemene Ledenvergaderingen kunt u deze teug lezen.
Klik hier en lees meer........


 Instellen parkeerverbod Paulus Potterlaan Naarden

Na lang overleg met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om een aanpassing van de onoverzichtelijke verkeersituatie op de kruising Paulus Potterlaan en de Brediusweg gerealiseerd te krijgen.
Lees verder in de Staatscourant van 11 april. Klik hier .................


 

 Landelijke Opschoondag 24 maart 2018.

Binnenkort is de landelijke opschoonweek weer die eindigt met de landelijke opschoondag op 24 maart a.s. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag levert prettig schone buurten op.
Maar dat niet alleen. Buren, collega's en scholieren vinden het vaak ontzettend gezellig om samen aan de slag te gaan. Want hoe meer mensen meedoen aan de Landelijke Opschoondag,
hoe succesvoller het wordt!
Wilt u op de Landelijke Opschoondag ook aan de slag? Dan levert de gemeente de materialen die u daarvoor nodig heeft.
Wilt u meedoen  en heeft u zakken, grijpers, hesjes, ringen of handschoenen nodig?

Stuur ons een mailtje naar gooisemerenschoon@gooisemeren.nl met uw gegevens en de materialen die u nodig heeft. Dan gaan we samen voor een schone buurt.


Buurt What's App

Er is een extra tab What's App groep aan het menu toegevoegd. U leest daar hoe de buurt What's App gebruikt dient te worden

klik hier voor de algemene informatie en voor de buurtinformatie 

 


 

 

Borgronden:

De VOF Naarden Borgronden heeft een bulletin uitgegeven. Klik hier en lees meer.......